algemene voorwaarden
 
DOELSTELLING / STICHTING

Poppentheater FATSNERRAN werd in 1977 opgericht en in 1994 de stichting. De doelstelling is het bevorderen van het poppenspel als expressievorm.  Het tracht dat doel te bereiken door het maken van theaterproducties in het algemeen en poppenspelvoorstellingen in het bijzonder.

FATSNERRAN is een amateur poppentheater. We kiezen er bewust voor de inkomsten in de stichting te laten voor het ontwikkelen van voorstellingen, het investeren in apparatuur en materiaal en het ondersteunen van activiteiten die de ontwikkeling van het poppenspel en FATSNERRAN bevorderen.

Kortom; Inkomsten gaan niet naar medewerkers maar komt het poppenspel ten goede. Dat betekent dat geld niet de grootste rol speelt en wij ook voor minder draagkrachtige instellingen interessant zijn.

Amateur mag alleen nooit niet-professioneel betekenen. Het mag geen excuus zijn voor de kwaliteit. We proberen alles zo goed mogelijk te doen en willen ons verbeteren door de lat steeds hoger te leggen. Daarom zullen we elke keer nieuwe wegen inslaan en andere technieken uitproberen. Als er iets herkenbaar is als stijl van FATSNERRAN is het de zorg die besteed wordt aan alle facetten van een voorstelling.